EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V LEDNU 2020


Vždy se začátkem roku si během různých ekumenických shromáždění připomínáme, že Bůh chce, aby všichni lidé žili ve společenství víry a lásky. Z nejrůznějších důvodů tomu tak není, a proto se scházíme k modlitbám, abychom si tuto milost vyprosili.


                           BRATŘEJOV - kostel /slouží ČCE/............................................. 7.1.2020 v 17.00 hodin    "fotogalerie"
                           POZDĚCHOV - modlitebna ČCE /slouží ŘKC Pozděchov/ ........ 14.1.2020 v 17.00 hodin    "fotogalerie"
                           PRLOV - kulturní dům /slouží Křesťanské sbory/....................... 21.1.2020 v 17.00 hodin    "fotogalerie"
EKUMENICKÁ BIBLE

zpět na úvodní stránku